>KUSTANNUSLASKENTAPALVELUT

Kustannuslaskenta

Kirkasta rakennushankkeesi taloudellinen näkymä – tilaa kustannuslaskenta puolueettomalta ja riippumattomalta laskentatoimistolta

Kirkasta hankkeesi taloudellinen näkymä tilaamalla kustannuslaskenta riippumattomalta ja puolueettomalta laskentatoimistolta. Tarkat rakennus- ja talotekniset laskelmat sekä palvelevat asiantuntijamme auttavat varmistamaan taloudellisesti kannattavan lopputuloksen. Kustannuslaskentapalvelumme on suunniteltu ammattirakennuttajille ja julkisille tilaajille.

Kustannuslaskennan hyödyt
Varmista kannattavuus
Realistinen kustannuslaskelma luo perustan investointipäätökselle ja varmistaa taloudellisesti turvatun lopputuloksen.
Helpota päätöksentekoa
Tarkka, jäsennelty ja helposti ymmärrettävä kustannusarvio on korvaamaton apu vaihtoehtoja punnittaessa.
Löydä kustannustehokas ratkaisu
Vertailulaskelmat ja asiantuntijan suositukset johdattavat kestäviin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin.

Tarkasti laadittu kustannuslaskelma ohjaa päätöksentekoa ja auttaa löytämään vaihtoehtoisia, kustannustehokkaampia ratkaisuja lopputuloksesta tinkimättä. Laskelmassa huomioidaan kaikki kustannukset, sekä rakennus- että taloteknisistä ratkaisuista syntyvät. Modernit esitystavat jäsentävät tiedon helposti luettavaan muotoon kaikkien osapuolten käyttöön.

Realistinen budjetti on hankkeesi taloudellinen selkäranka.

Realistinen budjetti on tärkeä laskea jo ennen investointipäätöstä, kun suunnitelmiin voi vielä vaikuttaa ja riskit on helpompi tunnistaa. Määrätietoisesti johdettu kustannuslaskenta aina tavoitelaskelmasta loppuselvityksiin ja tarjousvertailuista muutostöihin varmistaa taloudellisesti kannattavan lopputuloksen. Se myös tekee rakentamisesta huoletonta ja sujuvaa.

Hallitse kustannuksia projektin jokaisessa vaiheessa

Kustannuslaskenta on laaja kokonaisuus, joka voidaan jakaa osiin. Esimerkiksi tavoitehintalaskelman voit tilata jo varsin pienillä lähtötiedoilla. Räätälöimme palvelumme aina tarpeidesi mukaan.

Mistä onnistunut kustannushallinta koostuu?

Tavoitteiden määrittely
Realistinen budjetti ja tavoitehintalaskelma
Rakennusosa-arvio
Vertailulaskelmat
Valtaosa kustannuksista määrittyy suunnitteluvaiheen aikana. Onnistuneen hankkeen kannalta on tärkeää tunnistaa kustannuksiin vaikuttavat muutokset ajoissa, jotta niihin on mahdollista reagoida.

Tavoitehintalaskelma luo suuntaviivat suunnitteluratkaisujen määrittelyssä tavoitteiden mukaisiksi. Laskijamme kokemuspohjaisen tiedon hyödyntäminen ja tarkat laskelmat takaavat realistisen budjetin projektin alusta alkaen.

Kustannushallinnan tehtävä on turvata sovittu budjettikehys, antaa tietoa suunnittelijoille kustannusten kohdentumisesta ja laatia vertailulaskelmia suunnitteluratkaisujen kokonaisvaikutuksista.
Tarjousvertailut
Tarkka suoritepohjainen kustannusarvio
Huolella laaditut, täsmälliset ja ristiriidattomat tarjouspyynnöt pienentävät tarjousten riskivarauksia ja ylihinnoittelua.

Urakkakyselyitä varten voidaan laatia kohteesta tarkka suoritepohjainen määräluettelo, joka paljastaa mahdolliset ristiriitaisuudet. Samalla määrät hinnoitellaan urakkahintaennusteeksi, jolloin voidaan tehdä yhteismitallistettu tarjousten vertailu.

Sopimusvaiheessa voidaan myös tarkistaa maksuerätaulukon tasapainoisuus sekä yksikköhintojen kohtuullisuus.
Muutostöiden hallinta
Lisä- ja muutostöiden kustannus- ja määrämuutokset
Rakennushankkeen kustannus- ja määräselvitykset
Suunnitelmien muutosten kustannusvaikutukset 
Aikataulumuutosten kustannusvaikutukset 
Keskitetty tietopalvelu
Taloudelliset loppuselvitykset
Lisä- ja muutostöiden perusteiden ja hintojen oikeellisuuden arviointi on hankkeen tuntevalle kustannusasiantuntijallemme luonteva tehtävä, kuten myös loppuselvitysvaiheen keskeneräisten töiden arviointi.

Tarvittaessa kustannuslaskijamme hoitaa puolueettomana osapuolena koko lisä- ja muutostyöprosessin, jolloin vältytään ristiriitatilanteilta projektin sisällä ja muu organisaatio saa keskittyä omiin tehtäviinsä.

Tietoa voidaan hallita keskitetysti niin, että kaikilla osapuolilla on käytettävissä ajantasainen määrä- ja kustannustieto oikeassa muodossa. 

Laskemme kaikenlaisia rakennuksia

Miksi Areite?

Olemme rakennuttajista, suunnittelijoista ja urakoitsijoista riippumattomia. Yli 30 vuoden kokemuksella olemme Suomen suurin rakennus-alan laskentaan erikoistunut laskentatoimisto.

Kysy kustannuslaskennasta

Laskentapalvelujemme laadun takeena on joukko alan konkareita ja pioneereja, joista osalla on jopa vuosikymmenten kokemus kustannuslaskennasta rakennusalalla. Vastaamme ilomielin kysymyksiisi.

Pasi Saloranta

Toimitusjohtaja

Raimo Tanskanen

Hallituksen jäsen, Kustannuslaskennan asiantuntija

Voit myös ottaa meihin yhteyttä lomakkeen kautta!

Kysy Kustannuslaskennasta!

Haluatko lisätietoa kustannuslaskenta palveluista tai onko sinulla mielessä jo jokin kohde? Kerro meille kuinka voimme auttaa.
Haluan, että minuun ollaan yhteydessä:

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?