Areiten varaan
voit laskea

Kanssamme olet hyvissä käsissä. Vaikka ohjelmistot pyörivät ja määräluettelot ja kustannuslaskelmat sisältävät tarkkaan laskettuja lukuja, niin kaikki lähtee ihmisten välisestä yhteistyöstä. Teemme työmme tiiviisti yhdessä kollegoidemme ja asiakkaidemme kanssa.

8 8
Toimistoa

51 51
ammattilaista

4,2 4,2
M€ liikevaihto vuonna 2023

10 000+ 10 000+
laskettua kohdetta

Laskemme määrät ja kustannukset tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jotta asiakkaamme saavat tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista.

Laskemme määrät ja kustannukset tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jotta asiakkaamme saavat tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista.

Areite on pitkän linjan yksityisomisteinen suomalainen yritys, joka tuottaa rakennusalan laskentaa asiantuntijoille ja ammattilaisille koko Suomessa. Laskemme määräluettelot ja kustannuslaskelmat kaiken kokoisiin rakennushankkeisiin ja kaiken kokoisille yrityksille.

Yli 30-vuotisen historiamme sekä pitkien asiakassuhteidemme salaisuus on hyvin tehty työ

Meitä on kiitetty johdonmukaisista onnistumisista. Se ja yhteistyö ovat tärkeimmät luottamusta luovat tekijät.

Laskijamme ovat alansa huippuja. Heidän tekemänsä työn avulla yritykset luovat nopeammin ja tehokkaammin perustan rakentamiselle. Oli kyseessä tavoitehintalaskelma, kustannuslaskenta, nopeaa reagointia vaativa tarjouskilpailu tai jo voitettu rakennusprojekti, niin meiltä löytyy kyky vastata tarpeeseen. Meillä on seitsemän laskentatoimistoa ympäri Suomen, mikä takaa riittävät resurssit silloinkin, kun asiakkaidemme omat resurssit eivät riitä tai kun kiire painaa päälle. Meidän osaamisestamme ja jämptistä toiminnastamme saa tukea niin tarjousta tehdessä kuin hankkeen toteutuessa.

Ihmiset tekevät yrityksestä sen mikä se on

Meillä konkarit ja keltanokat ovat samassa veneessä, jossa he oppivat toisiltaan. Uudet tekijät oppivat kokeneilta, jolloin oppi siirtyy seuraaville. Kouluttaessa myös kouliintuneet tekijät saavat nähdä tekemisensä uudesta kulmasta. Uusia työntekijöitä etsiessä tärkeintä ei ole olla valmis rakennusalan laskija. Meillä ihmisistä kasvaa sellaisia. Työsuhteet meillä ovat pitkiä, tällä hetkellä keskimääräinen työsuhteen pituus on yli 10 vuotta.

Asiakas on meillä aina etusijalla

Henkilökohtaiset yhteydet ovat olennainen osa työtämme. Pysymme ajan tasalla asiakkaidemme tarpeista sekä siitä mitä hankkeita on vireillä. Meille tärkeä arvo on edistyksellisyys ja jatkuva dialogi rakennusalalla työskentelevien ihmisten kanssa auttaa myös meitä kehittymään.

Markkinajohtajana olemme myös suunnannäyttäjä. Edelläkävijyys vaatii työtä ja tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Yksityisomisteisena ja riippumattomana laskentatoimistona olemme ketteriä liikkeissämme. Kun näemme tarpeen tehdä jokin asia paremmin, toimimme harkiten ja ripeästi.

Koko rakennusala kehittyy jatkuvasti, viime aikoina erityisesti digitalisaation myötä. Meillä kehitys näkyy jatkuvana pyrkimyksenä tehdä määräluettelot käytettävyydeltään paremmiksi. Kehitämme esimerkiksi tapoja visualisoida määrälaskentaa, jotta työmme tulos sopii aina vain paremmin määräluetteloita käyttävien yritysten prosesseihin ja helpottaisivat niiden kanssa töitä tekevien arkea.

Arvomme ovat luotettavuus, edistyksellisyys ja yhteistyökyky

Jokapäiväinen työmme perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä siihen, että toimitamme määräluetteloiden ja kustannuslaskemien muodossa tinkimätöntä tarkkuutta. Edistyksellisyys näkyy avoimuutena koko ajan kehittyä yhdessä ja yksilöinä. Yhteistyökykyyn perustuu kaikki tekeminen, ja siitä rakentuu luottamus ja edelläkävijyys.

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?