Määriemme varaan
voit laskea

Kanssamme olet hyvissä käsissä. Vaikka ohjelmistot pyörivät ja määräluettelot sisältävät tarkkaan laskettuja numeroita, niin kaikki lähtee ihmisten välisestä yhteistyöstä. Teemme työmme tiiviisti yhdessä kollegoidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Laskemme määrät tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jotta asiakkaamme saavat tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista.

Laskemme määrät tarkasti ja yksityiskohtaisesti, jotta asiakkaamme saavat tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista.

Areite on pitkän linjan yritys, joka tuottaa määrätietoa rakennusalan asiantuntijoille ja ammattilaisille koko Suomessa. Laskemme määräluettelot kaiken kokoisiin rakennushankkeisiin ja kaiken kokoisille yrityksille.

Yli 30-vuotisen historiamme sekä pitkien asiakassuhteidemme salaisuus on hyvin tehty työ

Meitä on kiitetty johdonmukaisista onnistumisista. Se ja yhteistyö ovat tärkeimmät luottamusta luovat tekijät.

Määrälaskijamme ovat alansa huippuja. Heidän tekemänsä työn avulla yritykset luovat nopeammin ja tehokkaammin perustan rakentamiselle. Oli kyseessä nopeaa reagointia vaativa tarjouskilpailu tai jo voitettu rakennusprojekti, niin meiltä löytyy kyky vastata tarpeeseen. Meillä on kuusi määrälaskentatoimistoa ympäri Suomea, mikä takaa riittävät resurssit silloinkin, kun asiakkaidemme omat resurssit eivät riitä tai kun kiire painaa päälle. Meidän osaamisestamme ja jämptistä toiminnastamme saa tukea niin tarjousta tehdessä kuin hankkeen toteutuessa.

Ihmiset tekevät yrityksestä sen mikä se on

Meillä konkarit ja keltanokat ovat samassa veneessä, jossa he oppivat toisiltaan. Uudet tekijät oppivat kokeneilta, jolloin oppi siirtyy seuraaville. Kouluttaessa myös kouliintuneet tekijät saavat nähdä tekemisensä uudesta kulmasta. Uusia työntekijöitä etsiessä tärkeintä ei ole olla valmis määrälaskija. Meillä ihmisistä kasvaa sellaisia. Työsuhteet meillä ovat pitkiä, tällä hetkellä keskimääräinen työsuhteen pituus on yli 10 vuotta.

Asiakas on meillä aina etusijalla

Henkilökohtaiset yhteydet ovat olennainen osa työtämme. Pysymme ajan tasalla asiakkaidemme tarpeista sekä siitä mitä hankkeita on vireillä. Meille tärkeä arvo on edistyksellisyys ja jatkuva dialogi rakennusalalla työskentelevien ihmisten kanssa auttaa myös meitä kehittymään.

Markkinajohtajana meille on tärkeä näyttää suuntaa. Edelläkävijyys ja aseman ylläpitäminen vaatii kovaa työtä ja tiivistä yhteistyötä. Pystymme etenemään nopeasti myös siksi, että kehitämme omat ohjelmistomme. Kun näemme tarpeen tehdä jokin asia paremmin, voimme toteuttaa sen samantien.

Koko rakennusala kehittyy jatkuvasti, viime aikoina erityisesti digitalisaation myötä. Meillä kehitys näkyy jatkuvana pyrkimyksenä tehdä määräluettelot käytettävyydeltään paremmiksi. Kehitämme esimerkiksi tapoja visualisoida määrälaskentaa, jotta työmme tulos sopii aina vain paremmin määräluetteloita käyttävien yritysten prosesseihin ja helpottaisivat niiden kanssa töitä tekevien arkea.

Arvomme ovat luotettavuus, edistyksellisyys ja yhteistyökyky

Jokapäiväinen työmme perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä siihen, että toimitamme määräluetteloiden muodossa tinkimätöntä tarkkuutta. Edistyksellisyys näkyy avoimuutena koko ajan kehittyä yhdessä ja yksilöinä. Yhteistyökykyyn perustuu kaikki tekeminen, ja siitä rakentuu luottamus ja edelläkävijyys.

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?