Toimitusehdot

Määrälaskennan yleisiä toimitusehtoja käytetään Areite Oy:n ja tilaajan välisissä toimeksiannoissa.

Toimitusehtojen mukaisissa toimeksiannoissa molemmat osapuolet sitoutuvat tehtävän mahdollisimman hyvän lopputuloksen savuttamiseksi, jossa jatkuvalla molemminpuolisella yhteydenpidolla ja informaation antamisella pyritään varmistamaan tilaajan antaman tehtävän mahdollisimman virheetön suoritus.

Toimitusehdot PDF 

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?