Määrälaskentapalvelut

Pääpalvelumme on määrälaskenta. Sen tuloksena syntyy määräluettelo, joka jäsentää rakennushankkeita. Tarkkaan lasketut määrät antavat pohjan rakennusten kustannusarvioihin ja materiaalihankintoihin. Määräluettelo hyödyttää myös työmaiden logistiikan aikataulutuksessa ja rakennushankkeiden loppulaskennassa.

Rakentamisen kustannukset täsmentyvät, kun määräluettelo on laskettu tarkasti ja luotettavasti.

Yksityiskohtaisen ja täsmällisesti lasketun määräluettelon avulla rakennuskustannukset voidaan määrittää tarkasti. Kokemuksemme monipuolisista rakennushankkeista antaa meille hyvän pohjan erilaisten rakennusten tarkkaan määrälaskentaan, joka luo vakaan pohjan tavoite- ja kustannusarviolle. Näin rakentamisen tehokkuus kasvaa ja hukka pienenee.

Laadukkuus ja täsmällisyys ovat tulosta vuosikymmenten kokemuksesta määrälaskennassa ja erilaisista rakennusprosesseista. Siihen vaikuttavat myös määrälaskijamme rautainen ammattitaito sekä heidän osaamisensa ohjaama jatkuva tuotekehitys.

Jokainen sentti ja sekunti ratkaisee tarjousvaiheessa, joten teemme perinpohjaista työtä sovitussa aikataulussa ja sovittuun hintaan.

Olemme kehittäneet määrälaskentaprosesseja ja määrälaskennan työkaluja toimintamme alusta alkaen. Käytämme itsekehittämiemme tähän tiettyyn tarkoitukseen suunniteltuja laskentaohjelmistoja. Kehitystyö on jatkuvaa, sillä haluamme tuottaa määrätietoa aina tehokkaammin asiakkaillemme. Määräluetteloiden kehitys näkyy niiden käyttäjille käytettävyytenä, yksityiskohtien tarkkuutena sekä perusteellisuutena.

Määrälaskenta ohjaa työtä

Mahdollisimman täsmällinen kuva tarvittavista materiaaleista on tärkeää ennen kuin rakentaminen alkaa. Määrälaskenta määrittää nämä määrätiedot. Tuloksena on määräluettelo, joka ohjaa kustannusarviota, projektin budjetointia ja kohteen aikataulusta. Se toimii kuin ostoslista, jonka perusteella rakentaminen toteutetaan.

Arvona luotettavuus

Meillä on tarkka laskentaprosessi, jonka mukaan suoritamme määrälaskentaa. Laskentaprosessin selkeys alkaa jo määrälaskentatarjouksesta. Laskemme vuosien kokemuksella tuntimenekkiarvion, jonka ansiosta hinnoittelumme ei jätä tilaajalle mitään arvailujen varaan eikä tuota yllätyksiä missään prosessin vaiheessa. Aivan kuin määrätietojen laskennassa myös toimimme läpinäkyvästi, tarkasti ja luotettavasti myös työmme suunnittelussa ja laskutuksessa.

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?