Takaisin ajankohtaista sivulle
Uutinen 15.5.2024

Asiakaskyselyn mukaan Areite on luotettava ja tärkeä yhteistyökumppani

Asiakaskyselymme mukaan olemme asiakkaillemme luotettava ja tärkeä yhteistyökumppani rakennusalan laskentapalveluissa.

Tänä keväänä kysyimme asiakkailtamme kuinka olemme onnistuneet. Edellisestä asiakaskyselystä on kulunut jo hetki aikaa ja halusimme kuulla asiakkaidemme mielipiteet, tarpeet ja kehitysehdotukset. Jatkossa tulemme tekemään asiakaskyselyn vuosittain, näin varmistamme laadun ja jatkuvan kehityksen.

Kyselyssä oli neljä pääaihetta: määräluettelo, hinnoittelu ja ostopäätös, asiakaskokemus sekä Visus-ohjelma. Halusimme kyselystä kattavan, mutta helposti täytettävän. Suurimpaan osaan 31 kysymyksestä vastattiin nelikenttämenetelmällä, joka antoi meille selkeän kuvan siitä missä olemme onnistuneet ja missä meidän tulee parantaa.

Jokaisella kyselyn osa-alueella vastausten absoluuttiset keskiarvot sijoittuivat lähelle nelikentän oikeaan yläkulmaa, eli samaa mieltä ja tärkeydeltä suuri. Vastausten suhteuttaminen nosti esiin kehityskohteita, mutta iloksemme yksikään osa-alue ei löytynyt nelikentän vasemmasta yläreunasta, eri mieltä tärkeydellä suuri.

Määräluettelot

Kyselyssä Areiten määräluettelot erottuivat edukseen erityisesti luotettavuudessa. Myös määräluetteloiden selkeys sai erittäin positiivisen arvion. Lisää tarkkuutta ja kehittämistä kaivattiin määräluetteloiden ristiriidattomuuteen ja laatuun.

Hinnoittelu

Kyselyn mukaan Areiten hinnoittelu koettiin kilpailijoita korkeammaksi, mutta sen merkitys ostopäätöksen oli lopulta pieni. Tärkeimmiksi kriteereiksi ostopäätöksessä nousi laatu ja asiakaskokemus.

Asiakaskokemus

Kiitosta saimme yhteydenpidosta, uusien kohteiden tiedottamisesta ja toimitusajoista. Kehityskohteiksi asiakaskokemuksen osalta nousivat ongelmatilanteiden ratkaisut ja asiakasymmärrys.

Visus

Visus tunnetaan vastausten perustella suhteellisen hyvin ja puolet vastaajista on myös käyttänyt Visusta. Ohjelman koetaan helpottavan työntekoa, erityisesti tuotantovaiheessa.

Vahvuudet ja heikkoudet

Kyselyn perusteella vahvuuksiamme ovat muun muassa selkeys, tarkkuus, luotettavuus, tasalaatuisuus ja laajan organisaation. Hinnoittelun, ammattitaidon vaihtelevuuden ja viitteiden puutteen määräluetteloissa kerrottiin Areiten heikkouksiksi.

Kehityskohteet

Asiakkaiden näkökulmasta tärkeimpiä kehityskohteitamme ovat määräluetteloiden parempi luettavuus, yhtenevä tyyli ja tarkemmat tiedot. Toiveissa oli myös tietomallien hyödyntäminen laskennassa.

Kuinka todennäköisesti asiakkaamme meitä suosittelisivat?

NPS (Net Promoter Score) lukumme nousi edellisen kyselyn 30:stä 42:een. Pidämme tätä kehitystä erittäin hyvänä ja tähtäämme jatkossa luvun kasvattamiseen. Rakennusalan yritysten keskimääräinen NPS-luku sijoittuu eri lähteiden mukaan 40-46 välille.

Laskimme myös annettujen ”arvosanojen” keskiarvon, joka oli 8,43. Eniten annettiin arvosanoja 8 ja 10, kumpaakin yhtä monta. Matalin annettu arvosana oli 5. Tästä näkökulmasta katsottuna asiakkaamme ovat meihin hyvinkin tyytyväisiä.

Kuinka kehitämme toimintaamme kyselyn tulosten perusteella?

Kyselyn vastausten perusteella tulemme jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota määräluetteloiden yhteneväisyyteen ja laatuun, kuten myös ongelmatilanteiden ratkaisuun. Laskijoidemme ammattitaito on meille kunnia-asia, jonka nostamme kehityskohteiden kärkeen. Monet asiakkaiden esiin tuomat kehityskohteet olemme itsekin tunnistaneet ja aloittaneet toimet näiden osa-alueiden kehitykseen.

Tavoitteemme on, että seuraavan asiakaskyselyn tuloksissa yllämainittujen asioiden kohdalla on tapahtunut selkeä ja näkyvä muutos.

Arvona luotettavuus

Areiten arvot ovat luotettavuus, yhteistyökyky ja edistyksellisyys. Vaikka kyselyssä ei kysytty tai puhuttu arvoista, olemme iloisia, että arvomme nousevat esiin asiakkaiden kuvaillessa Areitea.

Kiitos

Kiitämme jokaisesta vastaajaa kyselyyn vastaamisesta ja saamastamme palautteesta. Palaute on meille ensiarvoisen tärkeää. Se auttaa meitä kehittymään ja kehittämään toimintaamme palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin. Me teemme parhaamme ollaksemme luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani.

Tutustu palveluihimme ja referensseihimme

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?