Takaisin ajankohtaista sivulle
Artikkeli 13.6.2024

Hiilijalanjäljen laskenta rakennusalalla – hyödynnä määrätieto hiililaskentaan

Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva uusi rakentamislaki tuo mukanaan merkittäviä muutoksia rakennusalalle. Laki edellyttää rakennushankkeilta pakollista hiilijalanjäljen laskentaa, hiilikädenjäljen arviointia sekä materiaaliselosteen laatimista. Tämä lainsäädännön päivitys on vastaus kasvavaan tarpeeseen vähentää rakennussektorin ympäristövaikutuksia ja edistää kestävämpää rakentamista.

Hiilijalanjälkilaskenta palveluvalikoimaan vuoden 2024 aikana

Areitella hiililaskentaa on valmisteltu jo pidemmän aikaa.  Areiten hiilijalanjäljen laskentapalvelu perustuu tuttuihin määrälaskentapalvelun tuottamiin määräluettelonimikkeisiin. Ensimmäinen Areite-hiilitietokantaversio valmistui n. vuosi sitten ja hiilitietokantaa on sen jälkeen koko ajan täydennetty empiirisen aineiston avulla. Hiilijalanjäljen laskentapalvelu on tulossa Areiten palveluvalikoimaan vuoden 2024 aikana.

Määrälaskentaa Talo80-ohjeen mukaan

Määrälaskennassa tarkoituksena on muuttaa suunnitelmat hinnoitteluun soveltuvaksi taulukkomuotoiseksi luetteloksi, jossa jokainen rivi sisältää tarvittavat tunnistetiedot ja määrän.  Määrän yksikkö määräytyy hinnoittelun tarpeiden mukaan.  Määräluetteloissa tiedot ja yksiköt eritellään Talo80-ohjeiden mukaan.  Talo80-ohjeiden keskeisenä tavoitteena on tuottaa määräluetteloon nimikkeitä, joiden hinnoittelu on mahdollisimman vakio ja siten toistuu samantasoisina eri kohteissa. 

Hiilimenekki ja nimikkeet

Rakennuksen hiilijalanjälkeä lasketaan ”hinnoittelemalla” rakennuksen määräluettelon nimikkeet hiilimenekin ja nimikkeen tarvikkeiden GWP-arvon perusteella (konservatiivisen arvo  [kgCO2e/kg ]).  Menekkiarvo muuttaa määräluettelorivin määrän kiloiksi ja GWP- arvo ilmaisee hiilikilojen määrän tarvikekiloa kohden.  Areiten hiilitietokannassa menekkeinä ja GWP -arvoina on käytetty    Suomen ympäristökeskuksen tietokannan (CO2data.fi) mukaisia arvoja.  

Kokonaismalli kertoo hiilijalanjäljen

Rakennuksen hiilijalanjälki määräytyy suurelta osin, kun päätetään minkä laajuinen rakennus rakennetaan. Rakennuslupavaiheen hiilijalanjäljen laskentamenettelyn ohella Areitella on kehitetty laskentamalli, rakennuksen kokonaismalli, jolla rakennuksen hiilijalanjälki pystytään laskemaan jo hankkeen alkuvaiheessa, ennen kuin varsinaista suunnittelutyötä on edes käynnistetty.

Rakennuksen kokonaismalli tuottaa jo vähäisillä laajuutta kuvaavilla tiedoilla rakennuksen hiilijalanjälkiarvon.  Rakennuksen mallin taustalla on empiiriseen aineistoon perustuvat oletusarvot, joita käyttäjä voi halutessaan kohdekohtaisesti tarkentaa. Rakennuksen kokonaismallilla voidaan nopeasti kokeilla, miten rakennuksen muoto ja rakennusmateriaalit vaikuttavat rakennuksen hiilijalanjälkeen ja samalla nähdään mikä vaikutus valinnoilla on rakennuksen kustannuksiin.

On myös kehitetty menettelyä Areiten tekemien määräluetteloiden hyödyntämiseksi uusien rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa. 

Talo80-ohje hiililaskennan perustana

Areitella hiilijalanjäljen laskenta perustuu Talo80-määrälaskentaohjeen mukaisten nimikkeiden Areite-hiilitietokantaan ja kustannusten osalta kustannustietokantaan. Samoja tietokantoja käytetään 

  • rakentamisvaiheen määräluetteloon perustuvassa hiilijalanjäljen laskennassa
  • rakennuksen kokonaismalliin perustuvassa hiilijalanjäljen laskennassa
  • aiemmin tehtyihin määräluetteloihin perustuvassa hiilijalanjäljen laskennassa

Hiililaskuri on arvokas lisä rakennushankkeiden kehittämiseen

Areite hiililaskuri tulee olemaan arvokas lisä rakennusalueiden ja rakennushankkeiden kehittämisen työkalupakkiin, mahdollistamalla nopean rakennusmassojen hiilijalanjäljen ja kustannusten tarkastelun ja vertailun sekä tarjoamalla ennakoivan palvelun hiilijalanjäljen suunnittelunaikaiseen hallintaan.

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?