Takaisin ajankohtaista sivulle
Kohde 29.5.2023

Koulukohteita määrälaskennassa

Viime talven ja kevään aikana Areiten laskentapöydältä löytyi tavanomaista enemmän koulukohteita. Koulukohteita yhdistää monikäyttöisyys ja tilojen tehokas käyttö. Kun koulutyöt on saatu päätökseen, avautuvat tilat muiden toimijoiden käyttöön.

38 myönnettyä rakennuslupaa kouluhankkeille

Tutkimme tilastoja kouluhankkeiden rakennusluvista, aloitetuista rakennushankkeista ja vertasimme lukuja laskemiimme koulukohteistiin. Tilastokeskuksen ja RPT hanketietopalvelun mukaan Suomessa myönnettiin marraskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välisenä aikana rakennuslupa 38 koulukohteelle.

Pohjois-Suomessa vilkasta koulurakentamista

Alueellisesti tarkasteltuna Pohjois-Suomessa haettiin eniten rakennuslupia koulukohteille, yhteensä 18 rakennuslupaa. Samalla aikavälillä aloitettiin 15 koulukohteen rakentaminen tai saneeraus. Suurin osa myönnetyistä rakennusluvista myönnettiin uudisrakennuksille, mutta mukaan mahtui myös korjaus- ja lisärakentamista.

Etelä-Suomessa vähiten aloituksia koulurakentamisessa

Etelä-Suomessa myönnettiin kyseisellä aikavälillä 11 rakennuslupaa kouluhankkeille, joka tekee alueesta toiseksi vilkkaimman myönnettyjen lupien saralla. Toisaalta alueella aloitettiin kyseisenä aikana vain yksi koulurakennushanke. Myönnettyjä rakennuslupia on niin uudis- kuin korjausrakentamiselle, hankkeiden painottaessa kestävää kehitystä ja energiatehokkuutta.

Pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa rakennuslupia kouluhankkeille on haettu vähemmän kuin muualla Suomessa

Pääkaupunkiseudulla lupia on myönnetty kyseessä olevana ajankohtana kolme ja tuotantoon lähti kaksi koulukohdetta. Itä-Suomessa rakennuslupia myönnettiin kuusi. Koulujen rakennushankkeita aloitettiin kaksi. Kummallekin alueella rakennuslupia on myönnetty pääasiassa korjausrakentamiseen, mutta myös uusia kouluja on suunnitteilla.

Koulurakentaminen on investointi tulevaisuuteen

Koulurakentaminen on tärkeä investointi tulevaisuuteen, sillä se luo oppimisympäristöjä, jotka edistävät oppilaiden hyvinvointia, osaamista ja yksilöllisyyttä sekä alueen vetovoimaa ja elinvoimaa. Suomen koulurakentaminen on saanut kansainvälistä tunnustusta ja ollut edelläkävijä monissa asioissa, kuten digitalisaatiossa ja tilojen monikäyttöisyydessä. Koulurakentamiseen haasteita luo muun muassa väestönkehitykseen, ilmastonmuutokseen, koronapandemiaan ja rahoitukseen liittyvät asiat.

Areite vahvasti mukana koulukohteiden määrälaskennassa

AlueMyönnetyt rakennusluvatAreiten laskemat kohteet
Pääkaupunkiseutu3267 %
Etelä-Suomi*1119 %
Itä-Suomi6233 %
Pohjois-Suomi18317 %

*Etelä-Suomi pois lukien Varsinais-Suomi

Lue lisää laskemistamme koulukohteista

Hoplaxskolan Munksnäs 0-5

Vuonna 1952 arkkitehti Lasse Björkin suunnittelema koulurakennus, joka on vuosien saatossa tehdyistä korjaustoimenpiteistä huolimatta säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. Saneerauksella rakennus päivitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Laajennusosa korvaa lähes 20 vuotta vanhan väliaikaisen paviljongin.

LASKENTAVUOSI2023
TYYPPILaajennus ja saneeraus
RAKENNUSTYYPPIKoulu
SIJAINTIHelsinki
BRUTTOALA4320 m²
TILAVUUS16 800 m³
VALMISTUMISVUOSI2024

Enon uusi koulu

Enon uuden koulun rakentamispäätös tehtiin vuonna 2021 ja uuden koulun pitäisi valmistua 2024. Koulun suunnittelussa on ollut vahvasti mukana tulevat käyttäjät – opettajat, koululaiset ja harrastekäyttäjät. Suunnitteluvaiheessa on kerätty toiveita uuden koulun toiminnoista ja näitä toiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Koulun suunnitellut arkkitehti Art Michael kuvaa koulua kylätaloksi, kylän keskustaksi.

LASKENTAVUOSI2023
TYYPPIUudisrakennus ja purku
RAKENNUSTYYPPIKoulu
SIJAINTIJoensuu
BRUTTOALA2421 m²
TILAVUUS12530 m³
VALMISTUMISVUOSI2024

Korvenkylän koulu ja lähipalvelukeskuksen muutostyöt

Korvenkylän koulu on Lappeenrannan Rauhassa sijaitseva luontotaitoja ja kestävää kehitystä painottava alakoulu. Koulun sijoittuu lähipalvelukeskuksen laajennusosaan, jossa toimintoja on sijoitettu tehokkaisiin neliöihin. Tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi.

LASKENTAVUOSI2023
TYYPPILaajennus
RAKENNUSTYYPPIKoulu
SIJAINTILappeenranta
BRUTTOALA2028 m²
TILAVUUS11250 m³
VALMISTUMISVUOSI2024

Kärjen uusi koulu

Kärjen koulu on 500 oppilaan alakoulu, joka valmistuessaan toimii myös alueen asiakkaiden iltakäytössä. Koulu sijaitsee lähellä Seinäjoen kehittyviä kaupunginosia. Uuden koulun rakentaminen aloitetaan keväällä 2023 ja valmista pitäisi olla loppusyksystä 2024.

LASKENTAVUOSI2023
TYYPPIUudisrakennus ja laajennus
RAKENNUSTYYPPIKoulu
SIJAINTISeinäjoki
BRUTTOALA6407 m²
TILAVUUS29392 m³
VALMISTUMISVUOSI2024

Sotkamon uusi lukio ja kirjasto

Sotkamon vanha lukion palveli vuodesta 1957. Vanhan rakennuksen A-siipi puretaan pois uuden lukion tieltä. Sotkamon uuden lukion ja kirjaston hankesuunnittelussa on ollut mukana myös tilojen käyttäjät – lukio opiskelijat, nuorisovaltuusto, nuorisotoimi ja kirjaston käyttäjät.

LASKENTAVUOSI2023
TYYPPIUudisrakennus
RAKENNUSTYYPPIKoulu
SIJAINTISotkamo
BRUTTOALA5017 m²
TILAVUUS24170 m³
VALMISTUMISVUOSI2025

Gymnasiet Lärkan – Hoplaxskolan

Gymnasiet lärkanin suunnittelivat arkkitehdit Woldemor Bäckman ja Eero Miikkulainen. Vuonna 1962 valmistunut koulurakennus on kulttuurihistoriallisesti arvokas ja asemakaavassa suojeltu. Vuosien saatossa rakennusta ei ole peruskorjattu kauttaaltaan, joten paljon alkuperäistä on jäljellä. Nyt tehtävässä peruskorjauksessa rakennusta kunnostetaan alkuperäistä kunnioittaen, mutta nykyajan vaatimukset huomioiden.

LASKENTAVUOSI2022
TYYPPILaajennus ja saneeraus
RAKENNUSTYYPPIKoulu
SIJAINTIHelsinki
BRUTTOALA8782 m²
TILAVUUS31600 m³
VALMISTUMISVUOSI2025

Haluatko nähdä mistä määrät on laskettu?